Parashat Shoftim

When:
September 7, 2019 all-day
2019-09-07T00:00:00-04:00
2019-09-08T00:00:00-04:00

Torah: Deuteronomy 16:18 – 21:9
Haftarah: Isaiah 51:12 – 52:12

https://hebcal.com/s/shoftim