Parashat Mishpatim

When:
February 10, 2018 all-day
2018-02-10T00:00:00-05:00
2018-02-11T00:00:00-05:00

Torah: Exodus 21:1 – 24:18
Maftir: Exodus 30:11 – 30:16 | Shabbat Shekalim
Haftarah: II Kings 12:1 – 12:17 | Shabbat Shekalim

https://hebcal.com/s/mishpatim