Parashat Ki Tisa

When:
March 14, 2020 all-day
2020-03-14T00:00:00-04:00
2020-03-15T00:00:00-04:00

Torah: Exodus 30:11 – 34:35
Maftir: Numbers 19:1 – 19:22 | Shabbat Parah
Haftarah: Ezekiel 36:16 – 36:38 | Shabbat Parah

https://hebcal.com/s/kitisa