Parashat Ki Tavo

When:
September 5, 2020 all-day
2020-09-05T00:00:00-04:00
2020-09-06T00:00:00-04:00

Torah: Deuteronomy 26:1 – 29:8
Haftarah: Isaiah 60:1 – 60:22

https://hebcal.com/s/kitavo